ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletบ้านเกาะหมาก
bulletเกาะหมากโคโค่เคปรีสอร์ท
bulletเกาะหมากรีสอร์ท
bulletมากะธานีรีสอร์ท
bulletฮานอยเฮ้าส์ เกาะหมาก
dot
dot
dot
dot
bulletArtist's Place, TRAT
bulletพบทะเลรีสอร์ท Meet The Sea


จองทริปดำน้ำเกาะรัง
จองเรือไปเกาะหมาก
ตราดเบิกบาน


ไปตราด... กิน..เที่ยว..ที่ไหนดี

ตราด เมืองท่าชายทะเลแห่งน่านน้ำตะวันออก จังหวัดที่เป็นเจ้าของเกาะครึ่งร้อย ก่อนจะข้ามไปเที่ยวเกาะหมาก และคุณมีเวลาเหลือพอ ลองจัดสถานที่เหล่านี้ลงไปในโปรแกรมท่องเที่ยวของคุณดูก็ได้นะคะจวนเรสิดังกัมปอร์ตโบราณสถานจวนเรสิดังกัมปอร์ตarticle

จวนเรสิดังกัมปอร์ต ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยาลดชั้น เคยใช้เป็นที่พำนักของข้าหลวงฝรั่งเศส ผู้ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ปกครองจังหวัดตราด ในระหว่างปี พ.ศ. 2453-2464  ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม แต่ยังคงรูปแบบประติมากรรมเดิมไว้

[Go to top]