ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletบ้านเกาะหมาก
bulletเกาะหมากโคโค่เคปรีสอร์ท
bulletเกาะหมากรีสอร์ท
bulletมากะธานีรีสอร์ท
bulletซินนาม่อนอาร์ตรีสอร์ท
dot
dot
dot
dot
bulletArtist's Place, TRAT
bulletพบทะเลรีสอร์ท Meet The Sea


จองทริปดำน้ำเกาะรัง
จองเรือไปเกาะหมาก


ไปตราด... กิน..เที่ยว..ที่ไหนดี

ตราด เมืองท่าชายทะเลแห่งน่านน้ำตะวันออก จังหวัดที่เป็นเจ้าของเกาะครึ่งร้อย ก่อนจะข้ามไปเที่ยวเกาะหมาก และคุณมีเวลาเหลือพอ ลองจัดสถานที่เหล่านี้ลงไปในโปรแกรมท่องเที่ยวของคุณดูก็ได้นะคะจวนเรสิดังกัมปอร์ตโบราณสถานจวนเรสิดังกัมปอร์ตarticle

จวนเรสิดังกัมปอร์ต ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยาลดชั้น เคยใช้เป็นที่พำนักของข้าหลวงฝรั่งเศส ผู้ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ปกครองจังหวัดตราด ในระหว่างปี พ.ศ. 2453-2464  ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม แต่ยังคงรูปแบบประติมากรรมเดิมไว้

[Go to top]