ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletบ้านเกาะหมาก
bulletเกาะหมากโคโค่เคปรีสอร์ท
bulletเกาะหมากรีสอร์ท
bulletมากะธานีรีสอร์ท
bulletฮานอยเฮ้าส์ เกาะหมาก
bulletซินนาม่อนอาร์ตรีสอร์ท
dot
dot
dot
dot
bulletArtist's Place, TRAT
bulletพบทะเลรีสอร์ท Meet The Sea


จองทริปดำน้ำเกาะรัง
จองเรือไปเกาะหมาก
ตราดเบิกบาน


ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว article

ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด ชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม ที่มีชาวพุทธ ชาวมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน อาศัยอยู่ร่วมกันมานับร้อยปี ตั้งแต่ชาวมุสลิม (แขกจาม) อพยพยกครัวมาจากเขมร มาตั้งรกรากในพื้นที่แห่งนี้ในสมัยรัชกาลที่ 3 นับแต่นั้นมาชาวพุทธและชาวอิสลาม ก็อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ในชุมชนนี้บ้านชาวพุทธและชาวอิสลามตั้งอยู่ปะปนกัน โดยไม่ได้แบ่งแยก

ชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม
ชาวบ้านบ้านน้ำเชี่ยวมีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องอยู่กับการทำประมง เพราะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่คลองน้ำเชี่ยว ที่เป็นคลองออกไปสู่ทะเลอ่าวไทย บริเวณโดยรอบจึงมีป่าชายเลนหนาแน่น ชาวมุสลิมมักจะมีอาชีพประมงพื้นบ้าน ออกเรือหาปลาในคลอง และในอ่าวไทย ส่วนชาวพุทธมักจะมีอาชีพทำสวนผลไม้ หรือสวนยาง

ด้วยความโดดเด่นที่มีวัฒนธรรม 2 ศาสนาอยู่ร่วมกัน และมีวิถีชีวิตที่อิงอาศัยอยู่กับธรรมชาติในคลองน้ำเชี่ยว ป่าชายเลน และทะเลอ่าวไทย ทำให้พื้นที่บ้านน้ำเชี่ยวริเริ่มทำการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ผ่านประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลาน และพัฒนาจนก่อตั้งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเชี่ยว ที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพหลายรางวัล

บ้านน้ำเชี่ยว


การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ VS การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ชาวบ้านเริ่มทำโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 2547 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งริเริ่มขึ้นมา ได้ช่วยพลิกฟื้นทรัพยากรธรรมชาติในเขตบ้านน้ำเชี่ยวให้ดีขึ้น จากที่น้ำในคลองเริ่มเน่าเหม็นส่งกลิ่น เมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มมาเยือน ชาวบ้านเริ่มเห็นคุณค่าของคลอง ช่วยกันทำทุกวิถีทางฟื้นฟูจนน้ำในคลองกลับมาใสสะอาดดังเดิม สัตว์น้ำในคลองที่หายไปเพราะน้ำเน่าก็เริ่มกลับมา ชาวประมงก็หาปลาจับสัตว์น้ำได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องออกทะเลไปไกลเหมือนช่วงที่น้ำในคลองเน่าเหม็น

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยังช่วยให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของป่าชายเลน ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ และจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนขึ้นมา เพื่อรักษาป่าชายเลนจากการลักลอบตัดไม้ ส่วนชาวบ้านที่เคยลักลอบตัดไม้ในป่าชายเลนก็หันกลับมาร่วมมือกับกลุ่มอนุรักษ์ด้วย จนป่าชายเลนที่บ้านน้ำเชี่ยวได้ชื่อว่าเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดอันดับต้นๆ ของประเทศ

งอบ บ้านน้ำเชี่ยว

สะพานวัดใจ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว

บ้านน้ำเชี่ยว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://program.thaipbs.or.th/documentaryprogram/article310311.ece?episodeID=689260
ไปตราด... กิน..เที่ยว..ที่ไหนดี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด article
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด article
ตลาดสดเทศบาลเมืองตราด article
หมึกย่างน้ำแดง
เขื่อนริมน้ำบ้านท่าเรือจ้าง ความทรงจำที่อบอุ่นและกินได้ article
กินข้าวคลุกน้ำพริกเกลือที่เมืองตราด article
เงิน 100 บาท ซื้ออะไรกินได้บ้างที่ตลาดไร่รั้ง article
สละ..มีให้ชิมตลอดปี
โบราณสถานจวนเรสิดังกัมปอร์ต article