ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletบ้านเกาะหมาก
bulletเกาะหมากโคโค่เคปรีสอร์ท
bulletเกาะหมากรีสอร์ท
bulletมากะธานีรีสอร์ท
bulletฮานอยเฮ้าส์ เกาะหมาก
dot
dot
dot
dot
bulletArtist's Place, TRAT
bulletพบทะเลรีสอร์ท Meet The Sea


จองทริปดำน้ำเกาะรัง
จองเรือไปเกาะหมาก
ตราดเบิกบาน


ข้อมูลเกาะหมาก

 

เกาะหมากเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสามในท้องทะเลตราด รองลงมาจากเกาะช้างและเกาะกูด ตั้งอยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูด ห่างจากฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,500 ไร่ เป็นที่สาธารณะประโยชน์ 500 ไร่ มีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสวนมะพร้าว โดยรอบมีอ่าว ชายหาดที่สวยงาม และน้ำใสสะอาดหลายแห่ง เช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวลอม อ่าวตาโล่ง อ่าวแดง อ่าวขาว อ่าวพระ อ่าวสวนใหญ่ แหลมตุ๊กตา แหลมสน 

บริเวณชายฝั่งรอบเกาะและเกาะใกล้เคียงพบแนวปะการังที่สมบูรณ์ และสวยงาม บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวหลายแห่ง ช่วงฤดูท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤษภาคม  

แผนที่เกาะหมาก koh mak map


เกาะหมาก เป็น 1 ใน 9 เกาะ ของหมู่เกาะหมากซึ่งประกอบด้วย เกาะหมาก เกาะกระดาด เกาะระยั้งใน เกาะระยั้งนอก เกาะผี เกาะขาม  เกาะนก เกาะนอก เกาะใน  

หมู่เกาะหมากปัจจุบันขึ้นอยู่กับตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด มีอยู่เพียง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านอ่าวนิด และ หมู่ 2 บ้านแหลมสน มีประชากรประมาณ 450 คน 

ชุมชนดั้งเดิมบนเกาะหมากส่วนใหญ่เป็นเขมรเชื้อชาติไทยที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อครั้งเมืองประจันตคีรีเขตร หรือเกาะกงเป็นของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2447 โดยมีหลวงพรหมภักดี ต้นตระกูลตะเวทิกุล เป็นผู้ควบคุมคนจีนบนเกาะกง 

คนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพารา และสวนมะพร้าว จนเกาะหมากได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญของจังหวัดตราด

 

เกาะหมาก

เที่ยวเกาะหมาก

อาณาเขตตำบลเกาะหมาก   

ทิศเหนือ ติดทะเลอ่าวไทยใกล้หมู่เกาะช้าง
ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทยใกล้หมู่เกาะกูด
ทิศตะวันออก ติดทะเลอ่าวไทยใกล้หมู่เกาะกระดาด
ทิศตะวันตก ติดทะเลอ่าวไทยใกล้หมู่เกาะรัง 

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
1. ผลิตผลทางการเกษตร มะพร้าวและยางพารา ส่งไปขายยังจังหวัดตราด
2. งานฝีมือด้านกะลามะพร้าวในรูปแบบของตกแต่งบ้านหรือของฝากที่ระลึก
3. ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว
4. งานฝีมือด้านผ้าบาติกโดยกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 1,2

ประเพณี/ เทศกาลประจำปี

งานประเพณีเกาะหมากสัมพันธ์ จัดงานในเดือนมกราคมของทุกปีจะตรงกับงานวันเด็กแห่งชาติ มีการแสดงของชาวบ้านและของเด็กในพื้นที่ พร้อมกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย

งานประเพณีวันลอยกระทง เดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีการแสดงกิจกรรมพื้นบ้าน พร้อมการจัดประกวดกระทงพื้นบ้าน

สภาพธรรมชาติบนเกาะหมากยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก แนวหาดทรายสวย ๆ น้ำทะเลใสสะอาด บรรยากาศร่มรื่น และวิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะที่เรียบง่ายและเป็นมิตร จึงล้วนเป็นเสน่ห์ของเกาะแห่งนี้ โค้งอ่าวและแนวหาดต่าง ๆ อยู่ไม่ไกลกันนัก และยังมีถนนรอบเกาะระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถหาเช่ารถจักรยานยนต์ตามรีสอร์ทต่าง ๆ ขี่เที่ยวได้สะดวก

 

เที่ยวเกาะหมาก